Diploma Psikologi

MQA/FA1169 | kpt : (R2/311/4/0001) 12/2021

Pengenalan

Program ini adalah hasil gabungan semua pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam bimbingan dan kaunseling, metadologi penyelidikan, penaksiran juga modifikasi tingkah laku yang disuaipadankan dengan akademik, sosial juga peribadi. Pembelajaran secara teori, kajian lapangan juga pra amali dapat diaplikasikan dalam setting sebenar di industri kaunseling.

Diploma Psikologi Kaunseling direka sesuai dengan trend dan hala tuju bidang psikologi yang telah mula melalui fasa pengkhususan dan industi yang sangat luas.

Syarat Kemasukan

1. Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) atau yang setara dengannya serta mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana mata pelajaran dan lulus Matematik dan Sains. ATAU

2. Lulus Sijil Tinggi Persekolahan Malaysia (STPM) atau yang setara dengannya serta sekurang-kurangnya 1 lulus penuh dengan NGMP 2.00 dan lulus dalam Matematik dan Sains di peringkat SPM; ATAU

3. Lain –lain kelayakan, pengalaman dan syarat yang setara atau relevan yang diterima oleh Senat PPT/ autoriti berkompeten di Malaysia.

Tempoh Pengajian

3 tahun termasuk latihan Industri

Bahasa Pengantar

Bahasa Malaysia

Peluang Pekerjaan

Bidang kerjaya merangkumi sektor Perbankan, Ekonomi / Kewangan, Pengurusan Harta Islam (zakat, faraid, wakaf, takaful), Insurance, Pen. Eksekutif Pentadbiran, Pembantu Pegawai Bank, ar-Rahnu, institusi zakat, usahawan dan lain-lain.

Peluang Melanjutkan Pelajaran

Universiti Utara Malaysia (UUM), Bachelor of Muamalat Administration with Honours, Bachelor of Islamic Finance and Banking with Honours – UNIZA, Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan Islam) – USIM, Bachelor of Muamalat Administration with Honours, Bachelor of Islamic Banking & Finance with Honours – Kolej Universiti Insaniah (KUIN), Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Kewangan dan Perbankan Islam), Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Perniagaan (Perancangan Kewangan Islam).

Struktur Program

Semester 1

 • Pengantar Psikologi
 • Prinsip Bimbingandan Kaunseling
 • Foundation English Skills
 • Kemahiran Al-Quran 1
 • Pengajian Malaysia/ Bahasa Melayu Komunikasi
 • Psikologi Perkembangan
 • Perkahwinan & Kekeluargaan

Semester 2

 • Psikologi Sosial
 • Psikologi Personaliti
 • Fiqh Ibadah
 • General English Proficiency
 • Kemahiran Al-Quran 2
 • Psikologi Abnormal
 • Bahasa Kebangsaan A / Kemahiran Komputer / Asas Keusahawanan

Semester 3  

 • Pengantar Statistik
 • Psikologi Personel
 • Bahasa Arab 1
 • Pengajian Islam
 • Interactive Comunication Skills
 • Psikologi Industri & Organisasi
 • Kemahiran Asas & Teknik Kaunseling 

Semester 4

 • Teori Kaunseling & Psikoterapi
 • Pengantar Syariah Islam
 • Psikologi Komunikasi
 • Bahasa Arab 2
 • Case Study & Report Writing
 • Metodologi Penyelidikan
 • Sukan/Bakat

Semester 5

 • Operasi Perbankan Islam
 • Pengurusan Pelaburan
 • Penilaian & pengurusan Pinjaman
 • Komunikasi Profesional

Semester 6

 • Latihan Industri