Diploma Pengajian Islam

MQA/FA1170 | KPT : (R2/221/4/0015) 12/2021

Pengenalan

Program Diploma Pengajian Islam ini memberikan pengenalan mengenai ilmu-ilmu asas Islam dan pemahaman melalui manhaj atau cara Rasulullah berdasarkan Al-Quran dan As Sunnah yang sahih bersesuaian dengan kefahaman generasi pertama. Sebahagian dari kursus merangkumi topik mengenai perkaitan segera dan praktikal kepada para pelajar.

Ia adalah disiplin pengajian yang memerlukan graduan untuk dapat menunjukkan pengetahuan, pemahaman dan kebolehan dalam menyediakan perkhidmatan halal yang cemerlang serta memastikan amalan halal dilaksanakan dalam keseluruhan gambaran industri halal di Malaysia. Pelajar akan dipersiapkan dengan asas yang kukuh Eksekutif Halal dalam pelbagai bidang di industri Halal.

Syarat Kemasukan

Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan sekurang – kurangnya 3 Kepujian dalam mana-mana mata pelajaran + LULUS Bahasa Arab atau Pendidikan Islam

Tempoh Pengajian

3 tahun termasuk latihan Industri

Bahasa Pengantar

Bahasa Malaysia & Bahasa Arab

Peluang Pekerjaan

Graduan akan dilatih dan bersedia untuk meneruskan kerjaya dalam bidang berkaitan Islam seperti Pengurusan Syariah dan Khidmat nasihat, Pendidikan, Pendakwah, Pen.Pegawai Penguatkuasaan, Pen. Pegawai Hal Ehwal islam, undang-undang dan sektor khusus yang lain untuk berkhidmat dalam sektor swasta dan kerajaan.

Peluang Melanjutkan Pelajaran

MALAYSIA

​1.Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)

 • Pemindahan Kredit Ke Program Ijazah Sarjana Muda Syariah

2. Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)

 • Pemindahan Kredit Ke Program Ijazah Sarjana Muda Al-Quran & As-Sunnah & Ijazah Sarjana Muda Fiqh Fatwa

3.Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)

 • Pemindahan Kredit Ke Program Ijazah Sarjana Muda Syariah​

4.Universiti Sultan Zainal Abidin (UNISZA)

 • Pemindahan Kredit Ke Program Ijazah Sarjana Muda Syariah

5.Universiti Malaya (UM)

 • Pemindahan Kredit Ke Program Ijazah Sarjana Muda Syariah

6.Selangor International Islamic College University (KUIS)

 

INTERNATIONAL

1.JORDAN

 • Universiti Mu’tah & Universiti Amman

2.INDONESIA

 • Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Imam Bonjol, Padang

3.MOROCCO

 • Muhammad (V) University

Struktur Program

Semester 1

 • Asasiyyat Fi Al-aqidah
 • Ulumal-Hadith
 •  Pengajian Malaysia 1/Bahasa Melayu Komunikasi
 • Pengantar Psikologi
 • Foundation English Skills
 • Sintaksis & Morfologi Bahasa Arab 1
 • Kemahiran Al-Quran

Semester 2

 • Al-Madkhal Fi Al-Fikr AlIslami
 • General English Proficiency 1
 • PsikologiSosial
 • Sintaksis & Morfologi Asas Bahasa Arab 2
 • Ulum Al-Quran
 • Ko-Kurikulum (Sukan/Bakat)
 • Bahasa kebangsaan /Kemahiran Komputer /Asas Keusahawanan

Semester 3  

 • Nizam Al-Ibadah
 • Sintaksis & Morfologi
  Asas Bahasa Arab 3
 • Al-firaqAl-Islamiyah
 • Madkhal Al-Syariah
 • Pengajian Islam
 • Ekonomi Islam

Semester 4

 • Nizam al-Usrah
 • Usul Al-Fiqh
 • Nizam Al-Hukm
 • Metodologi Penyelidikan
 • Program Latihan Praktis/ Asas Ketenteraan /
  Program Mukhayyam / Semarak Ramadhan.

Semester 5

 • Nizam Al-Jinayat
 • Al-Qawaied AlUsuliyyah
 • Nizam Al-Muamalat
 • Usul Al-dakwah
 • Al-Sirah Nabawiyah
 • Latihan Ilmiah

Semester 6

 • Al-Qawaied AlFiqhiyah
 • Ayat WaAhadith Alahkam
 • Manahij AlMufassirin
 • ManahijFuqaha’